ระบบสารสนเทศ สำนักงานศึกษาธิการจัดหวัดสมุทรสงคราม

81 โรงเรียน

ศธจ.สมุทรสงคราม

กระทรวงศึกษาธิการ

72 โรงเรียน

สพป.สมุทรสงคราม

รายละเอียด

9 โรงเรียน

สพม.เขต 10

รายละเอียด

พิกัดโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจัดหวัดสมุทรสงคราม

สพป.สมุทรสงคราม สพม.เขต 10